• image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

KOMAR – Tvornica gipsa z.d.d.

Donji Vakuf

Tvornica gipsa 1934

Na osnovu nalazišta visokokvalitetnog prirodnog sirovog gipsa, u neposrednoj okolini Donji Vakuf, na obroncima planine Komar 1934. Godine utemeljena je prva tvornica gipsa, koja je sticajem historijskih okolnosti prenesena 1948. godine u opštinu Šipovo.

Godine 1959. Zalaganjem tadašnjih općinskih i sreskih (kotarskih) vlasti ponovo se gradi tvornica gipsa koja je za to doba bila veoma suvremena tvornica sa kapacitetom od 25.000 tona za 1 god. na bazi rotacionog postupka.

Tvornica je tada imala status državnog preduzeća i u svome sastavu je imala rudnik gipsa kao radnu jedinicu sa svom  potrebnom mehanizacijom za površinsku eksploataciju rude gipsa.

Tvornica je za deset godina stekla izuzetnu reputaciju na tadašnjem jugoslovenskom tržištu i obzirom na vrlo povoljnu sirovinsku osnovu i potrebe tržišta tadašnje države, odlučuje se za proširenje i uvećanje kapaciteta za dodatnih 50.000 tona pečenog gipsa. Povećanje kapaciteta se završava 1976. godine i time praktično podmiruje dvije trećine područja bivše Jugoslavije sve do 90-tih godina prošlog stoljeća.

Tvornica prekida proizvodnju 1992. Do početka 1996. radi ratnih dejstava, a potom nastavlja normalnu proizvodnju sve do danas, gdje predstavlja vodećeg proizvođača pečenog gipsa u ovom dijelu Evrope, te ekskluzivni dobavljač za sve proizvođače gipsanih žbuka (maltera) na području Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Firma je od 2000 god. 100% u privatnom vlasništvu.

Donji Vakuf, Mart-Ožujak, 2003.god.

 • alabaster
 • modelar
 • alabaster
 • alabaster
 • alabaster
 • alabaster
 • alabaster
 • električarski gips
 • komakol
 • modelar
 • modelar
 • stirokol
 • image
 • Komafix
 • Gips.krečni malter